ANMÄLAN

Vinn den ultimata after-Vårruset-upplevelsen!

Svara rätt på frågorna nedan så har du chansen att vinna startplats till Vårruset för dig och fyra lagkamrater, plus en lyxig picknickupplevelse efter loppet. Lycka till!

  1. Hur många år firar Vårruset i år?
  2. Motivera varför du och 4 vänner ska vinna den ultimata after-Vårruset-upplevelsen!
  3. I vilken stad tävlar ni om den ultimata after-Vårruset-upplevelsen?
  Inskickat av:

  TÄVLINGSREGLER
  Denna tävling presenteras av Perfetti Van Melle Danmark ApS, (Org nr CVR nr 44000458) nedan kallad V6.

  PRIS
  10 vinnare kommer att utses. Varje vinnare får ta med sig 4 vänner var. Priset per vinnare består av 5 startplatser för löploppet Vårruset i någon av sex utvalda städer (Västerås, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö eller Östersund). På tävlingssidan väljer du vilken stad du vill ta i för att vinna priset. Förutom startplatsen till loppet får vinnarna tillsammans med sina fyra vänner uppleva en uppgraderad sittande picknickupplevelse i ett V6-brandat glampingtält.
  Observera att resa och boende för evenemang inte ingår i priset. Deltagaren ansvarar för eventuella kostnader som uppstår till följd av deltagande eller i händelse av vinst i tävlingen. Priset är endast giltigt för den stad som valts vid registreringen till tävlingen.
  Vinsterna kan inte överföras eller bytas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

  TÄVLINGEN
  Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att delta i tävlingen. Inga anställda eller anhöriga till anställda inom V6 (gemensamt ägda, dotterbolag eller koncernanslutna företag) får delta i tävlingen. Företag får inte delta i tävlingen.
  För att delta i tävlingen behöver du gå in på tävlingssidan https://varruset.se/v6-tavling/ och svara rätt på frågan samt motivera varför du ska vinna.
  Innan du deltar i tävlingen kommer du att ha möjlighet att acceptera tävlingsvillkoren och hanteringen av personuppgifter.
  Tävlingen pågår till och med 23:59 den 28 maj 2024*. 10 vinnare utses av en jury bestående av representanter från V6 (eventspecialister från Dentsu Sweden AB). För att vara kvalificerad som vinnare måste du svara rätt på tävlingsfrågan och förklara varför du ska vinna. Juryn kommer att utse vinnaren baserat på att vinnaren svarar rätt på frågan och bästa motivering skulle definieras av en text som på bästa möjliga sätt överensstämmer med Vårrusets värden och V6 varumärkesvärden. Juryns beslut kan inte överklagas.
  Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnarna kommer att kontaktas via e-post efter att tävlingen har avslutats. Om en vinnare inte svarar på ett e-postmeddelande inom 48 timmar förbehåller sig arrangören rätten att välja en ny vinnare.

  PERSONLIG INFORMATION
  För att delta i tävlingen måste du samtycka till att V6 registrerar och behandlar ditt namn och din e-postadress för administrativa ändamål. När tävlingen är avslutad kommer personuppgifterna att raderas. V6 kommer att behandla de personuppgifter som den tävlande tillhandahåller för att uppfylla sina skyldigheter och administrera tävlingen. För detta ändamål kan personuppgifter överföras till tredje part. Innan du deltar i tävlingen har du möjlighet att behandla behandlingen av personuppgifter. Samtycke kan återkallas, men deltagaren har då inte längre rätt att delta i tävlingen. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår, efter att en skriftlig och undertecknad ansökan lämnats in till V6, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du har även rätt att begära rättelse angående de personuppgifter om dig som behandlas.

   KONTAKTINFORMATION
  Adress: Strandvejen 60 5, 2900 Hellerup
  E-post: ida.gertoft@dentsu.com

  *Tävlingen för respetive stad stängs:
  Västerås (tävlingen avslutas 15 maj)
  Stockholm (tävlingen avslutas 15 maj)
  Göteborg (tävlingen avslutas 15 maj)
  Karlstad (tävlingen avslutas 15 maj)
  Malmö (tävlingen avslutas 20 maj)
  Östersund (tävlingen avslutas 28 maj)

  SPONSORER

  PARTNERS

  Voltaren 11,6 mg/ g gel och Voltaren 23,2 mg/g gel (diklofenak), receptfritt antiinflammatoriskt läkemedel. För behandling av lokal lätt till måttlig smärta vid muskel-  och ledskador som tex. sportskador. Från 14 år. Ej för gravida kvinnor under tre sista graviditetsmånaderna. Behandling max 14 dagar. Kontakta läkare om ej smärtlindring efter 7 dagar, eller förvärrade symtom. Läs bipacksedeln noggrant. Haleon Denmark ApS, 020-100579. Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon. ©2024 Haleon- koncernen eller dess licensgivare. Promotion nr. + month/year (e.g. 10/2021)

  LEVERANTÖRER