ANMÄLAN

FRÄMJA FÖRETAGSHÄLSAN MED VÅRRUSET!

Välkomna till Vårruset – vi är din ultimata partner för att främja företagshälsan på arbetsplatsen! Att investera i friskvård är inte bara en smart affärsstrategi utan också ett steg mot en sund och motiverad arbetsplats. Genom att erbjuda dina anställa att delta i Vårruset kan ditt företag uppleva en rad fördelar som sträcker sig långt bortom mållinjen! Kontakta oss om du vill köpa startplatser till dina kollegor. 

 Vårruset kan bidra till företagshälsan genom att:

 •  Stärka den mentala och fysiska hälsan: Regelbunden fysisk aktivitet har bevisats minska stressnivåer och förbättra den mentala hälsan. Genom att delta på Vårruset ger du dina anställda verktyg för att hantera stress och främja en balanserad livsstil. Detta kan i sin tur leda till ökad trivsel på arbetsplatsen och minskad risk för utmattningssyndrom.

 • Stärka gemenskapen och teamkänslan:
Att delta i Vårruset skapar en unik möjlighet för ditt företag att stärka teamkänslan som också kan skapa fina band och minnen mellan kollegor utanför jobbet. 

  Erbjuda friskvård som motiverar: Att delta i ett lopp ger dina anställda en motivation att förbättra sin fysiska hälsa och kan i förlängningen minska sjukfrånvaron och öka produktiviteten. Friska och aktiva medarbetare oftast presterar bättre.

Vi ser fram emot att samarbeta med er för att skapa en hälsosam och aktiv arbetsplats. På upploppet väntar inte bara en mållinje utan också en friskare och mer motiverad arbetsstyrka. Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan köpa startplatser till Vårruset till dina kollegor.

Tveka inte att höra av dig till oss —->

ANMÄL FLERA LAG

Vi kan förenkla anmälan för företag som ska anmäla minst 4 lag. Ladda ner vår Excel-fil här och fyll i lagmedlemmarna. Skicka in till oss på lag@varruset.se så snart du kan. Anmälan av färre lag gör man enkelt på vanliga anmälningssidan.

KÖP VÄRDEKODER

Köp valfritt antal värdekoder till dina kollegor och fördela dem efterhand till dina medarbetare, som sen anmäler sig själva via hemsidan. Kontakta lag@varruset.se för att beställa lagkoder.

Vill ert företag synas som partner till Vårruset?
Kontakta oss idag

SPONSORER

PARTNERS

Voltaren 11,6 mg/ g gel och Voltaren 23,2 mg/g gel (diklofenak), receptfritt antiinflammatoriskt läkemedel. För behandling av lokal lätt till måttlig smärta vid muskel-  och ledskador som tex. sportskador. Från 14 år. Ej för gravida kvinnor under tre sista graviditetsmånaderna. Behandling max 14 dagar. Kontakta läkare om ej smärtlindring efter 7 dagar, eller förvärrade symtom. Läs bipacksedeln noggrant. Haleon Denmark ApS, 020-100579. Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon. ©2024 Haleon- koncernen eller dess licensgivare. Promotion nr. + month/year (e.g. 10/2021)

LEVERANTÖRER