ANMÄLAN

Välj din stad

HALMSTAD

Klicka här för att läsa mer om loppet

VÄXJÖ

Klicka här för att läsa mer om loppet

JÖNKÖPING

Klicka här för att läsa mer om loppet

ÖREBRO

Klicka här för att läsa mer om loppet

NORRKÖPING

Klicka här för att läsa mer om loppet

VÄSTERÅS

Klicka här för att läsa mer om loppet

GÄVLE

Klicka här för att läsa mer om loppet

VÄNERSBORG

Klicka här för att läsa mer om loppet

STOCKHOLM

Klicka här för att läsa mer om loppet

GÖTEBORG

Klicka här för att läsa mer om loppet

KARLSTAD

Klicka här för att läsa mer om loppet

MALMÖ

Klicka här för att läsa mer om loppet

HELSINGBORG

Klicka här för att läsa mer om loppet

SUNDSVALL

Klicka här för att läsa mer om loppet

ÖSTERSUND

Klicka här för att läsa mer om loppet

LULEÅ

Klicka här för att läsa mer om loppet

VÅRRUSET LIGHT 2024 

Vårruset Light är nytt för 2024 och är ett komplement till den ordinarie turnén. Turnén har kortats ner vilket innebär att Vårrusets turnégäng inte besöker alla orter som under 2023. Det är exakt samma lopp som tidigare och allt det roliga ingår: 2,5 eller 5 km (tidtagning eller Fun Run), medalj, målpåse och picknick till alla lag, men vi har inte lika många sponsorer på plats. Detta koncept är ett komplement till resten av turnén och finns bara i Falun, Umeå, Uppsala och Kalmar.

UPPSALA
UMEÅ
FALUN
KALMAR

SPONSORER

PARTNERS

Voltaren 11,6 mg/ g gel och Voltaren 23,2 mg/g gel (diklofenak), receptfritt antiinflammatoriskt läkemedel. För behandling av lokal lätt till måttlig smärta vid muskel-  och ledskador som tex. sportskador. Från 14 år. Ej för gravida kvinnor under tre sista graviditetsmånaderna. Behandling max 14 dagar. Kontakta läkare om ej smärtlindring efter 7 dagar, eller förvärrade symtom. Läs bipacksedeln noggrant. Haleon Denmark ApS, 020-100579. Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon. ©2024 Haleon- koncernen eller dess licensgivare. Promotion nr. + month/year (e.g. 10/2021)

LEVERANTÖRER