ANMÄLAN

STORT TACK FÖR I ÅR!

Tack så mycket för att vi har fått besöka er och för att just du har deltagit på Vårruset! Vi har sett så många glada ansikten, starka prestationer och en otrolig gemenskap och rörelseglädje på varje stopp längs vägen.

Innan vi sätter punkt för årets turné vill vi bara passa på och säga att en halv miljon kronor kommer att gå till Tjejzonens verksamhet samt aktiviteter som gör att fler tjejer kan få stöd. TACK för att DU har Sprungit För Alla Tjejer och gjort skillnad med din anmälan!

Sist med inte minst så vill vi rikta strålkastarljuset till hela vårt turnégäng som tagit med hela turnén runt om i Sverige, våra lokala föreningar och klubbar samt våra sponsorer och samarbetspartners.

SPONSORER

PARTNERS

Voltaren 11,6 mg/ g gel och Voltaren 23,2 mg/g gel (diklofenak), receptfritt antiinflammatoriskt läkemedel. För behandling av lokal lätt till måttlig smärta vid muskel-  och ledskador som tex. sportskador. Från 14 år. Ej för gravida kvinnor under tre sista graviditetsmånaderna. Behandling max 14 dagar. Kontakta läkare om ej smärtlindring efter 7 dagar, eller förvärrade symtom. Läs bipacksedeln noggrant. Haleon Denmark ApS, 020-100579. Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon. ©2024 Haleon- koncernen eller dess licensgivare. Promotion nr. + month/year (e.g. 10/2021)

LEVERANTÖRER